Ποιοί είμαστε

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στον ευαίσθητο χώρο του γεωπεριβάλλοντος, αναλαμβάνοντας την εκπόνηση Μελετών και παρέχοντας Υπηρεσίες Συμβούλου προς Ιδιωτικές επιχειρήσεις και Δημόσιους Φορείς. Το γραφείο μας ασχολείται με γεωλογικές, γεωτεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες για όλα τα τεχνικά έργα. Ειδικεύεται δε στις πετρογραφικές μελέτες και έρευνες με χρήση όλων των συγχρόνων πετρογραφικών μεθόδων. Από το 2016 μέχρι και σήμερα έχει εκπονήσει σειρά γεωλογικών -περιβαλλοντικών – υδρογεωλογικών & γεωτεχνικών μελετών, με αναθέσεις από Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Στόχος

Στόχος μας είναι με υπεύθυνη παρουσία στον χώρο να ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας καθώς επίσης το λογικό κόστος σε σχέση με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το γεωτεχνικό- μελετητικό γραφείο Geo.Plan αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση αξιόπιστων μελετών με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους ώστε να διασφαλίζεται και να μεγιστοποιείται η λειτουργικότητα και διάρκεια ζωής των έργων.

Που απευθυνόμαστε

Οι απαιτήσεις και η πολυπλοκότητα των σύγχρονων έργων καθιστούν αναγκαίες τις υπεύθυνες και επιστημονικά επαρκείς μελέτες που προσφέρει το γεωτεχνικό – μελετητικό γραφείο Geo.Plan σε:

  • Μηχανικούς, Γεωλόγους, Γεωτεχνικούς
  • Τεχνικές, μελετητικές και αναπτυξιακές εταιρείες
  • Ιδρύματα
  • Φορείς του δημόσιου τομέα, ΠΟΕ, ΟΤΑ
  • Φυσικά πρόσωπα, ιδιώτες
Γεωτεχνικό – Μελετητικό γραφείο
Geo.Plan
Εμπορικό κέντρο Κόλλα, 3ος όροφος, Πάτρα
Τηλ. 6979029402 / 6955110659/2610008623
E-mail geo.plan@outlook.com

Γεωτεχνικό – Μελετητικό γραφείο

Geo.Plan

Εμπορικό κέντρο Κόλλα, 3ος όροφος, Πάτρα

6979029402 / 6955110659 / 2610008623

geo.plan@outlook.com

© 2018 Geo.Plan All Rights Reserved. Developed By Galaxynet