Προφίλ

Σκοπός

Το γεωτεχνικό- μελετητικό γραφείο Geo.Plan αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση αξιόπιστων μελετών με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους ώστε να διασφαλίζεται και να μεγιστοποιείται η λειτουργικότητα και διάρκεια ζωής των έργων.

Το γραφείο μας

Το γεωτεχνικό-μελετητικό γραφείο Geo.Plan ιδρύθηκε το 2016 από τον Γεωλόγο Πετρούνια Ι. Πέτρο υποψήφιο διδάκτωρ του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στον τομέα Ορυκτών πρώτων Υλών.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα:
 • Κάτοχος πτυχίου του τμήματος Γεωλογίας, σχολής θετικών επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του Τμήματος Γεωλογίας, σχολής θετικών επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα ειδίκευσης: ‘’Υψηλής ποιότητας αδρανή υλικά από τα οφιολιθικά πετρώματα της Βέροιας-Νάουσας. Αποτίμηση των ορυκτοπετρογραφικών και φυσικομηχανικών ιδιοτήτων και προσδιορισμός επικινδυνότητας από την παρουσία αμιαντικών ινών.’’.
 • Υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Γεωλογίας, σχολής θετικών επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με ειδίκευση στις ορυκτές πρώτες ύλες και τα τεχνικά έργα.
 • Διευθυντής/ιδιοκτήτης επιχειρήσεων με δραστηριότητα στον χώρο του τουρισμού.

Στο σύνολο του το επιστημονικό προσωπικό του γραφείου μας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στα επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης του και δημοσιεύει ερευνητικές εργασίες και μελέτες του σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Ενδεικτική λίστα με μερικές από τις διεθνείς δημοσιεύσεις παρατίθεται παρακάτω:

 1. Petrounias, P., Giannakopoulou, P., Tsikouras, B. & Hatzipanagiotou, K., 2014. Comparative study of ophiolitic and carbonate rocks for their suitability as concrete aggregates.-8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Muğla, Turkey, 13-17/10/2014, Abstract Book, 148.
 2. Rogkala A., Petrounias P., Tsikouras B., Hatsipanagiotou K., 2016. Petrogenetic significance of spinels from serpentinised peridotites from the Veria-Naousa ophiolite, 14th Intern. Conference, Thessaloniki, May 2016, bulletin of the Geological society of Greece, volume L, 1999-2008.
 3. Petrounias P., Rogkala A., Kalpogiannaki M., Tsikouras B., Hatzipanagiotou K., 2016. Comparative study of physico-Mechanical properties of ultrabasic rocks (Veria-Naousa ophiolite) and andesites from central Macedonia (Greece), 14th Intern. Conference, Thessaloniki, May 2016, bulletin of the Geological society of Greece, volume L, 1989-2008.
 4. Petrounias, P., Giannakopoulou, P.P., Rogkala, A., Lampropoulou, P., Koutsopoulou, E., Papoulis, D., Tsikouras, B., Hatzipanagiotou, K., 2017. Determination of clay and swelling clay minerals on aggregates by using a combination of three analytical methods: methylene blue test, sand equivalent test and semi-quantitative analysis by XRD. XVI International Clay Conference, ICC Granada Spain, 7, 452.
 5. Petrounias, P., Giannakopoulou, P.P., Rogkala, A., Sideridis, A., Tsikouras, B., Hatzipanagiotou, K., 2017. A comparative study of mafic and ultramafic ophiolitic rocks from Greece for their suitability as concrete aggregates. 1st International Congress on earth sciences in SE Asia, 87-88, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 15-18 November, Abstract Book, 95.
 6. Petrounias, P., Giannakopoulou, P.P., Rogkala, A., Stamatis, P.M., Tsikouras, B., Papoulis, D., Lampropoulou, P., Hatzipanagiotou, K., 2018. The Influence of Alteration of Aggregates on the Quality of the Concrete: A Case Study from Serpentinites and Andesites from Central Macedonia (North Greece). Geosciences 8, 115.
 7. Giannakopoulou, P.P., Petrounias, P., Rogkala, A., Tsikouras, B., Stamatis, P.M., Pomonis, P., Hatzipanagiotou, K., 2018. The Influence of the Mineralogical Composition of Ultramafic Rocks on Their Engineering Performance: A Case Study from the Veria-Naousa and Gerania Ophiolite Complexes (Greece). Geosciences 8, 251.
 8. Petrounias, P., Giannakopoulou, P.P., Rogkala, A., Lampropoulou, P., Koutsopoulou, E., Papoulis, D., Tsikouras, B., Hatzipanagiotou, K., 2018. The Impact of Secondary Phyllosilicate Minerals on the Engineering Properties of Various Igneous Aggregates from Greece. Minerals 8, 329.
 9. Petrounias, P., Giannakopoulou, P.P., Rogkala, A., Stamatis, P.M. Lampropoulou, P., D., Tsikouras, B., Hatzipanagiotou, K., 2018. The Effect of Petrographic Characteristics and Physico-Mechanical Properties of Aggregates on the Quality of Concrete. Minerals
 10. ROGKALA, A., PETROUNIAS, P., TSIKOURAS, B., HATZIPANAGIOTOU, K., 2017. New occurrence of pyroxenites in the Veria-Naousa ophiolite: implications on their origin and petrogenetic evolution. Geosciences 7 (4), 92. doi:10.3390/geosciences7040092
 11. ZARONIKOLA, N., ROGKALA, A., PETROUNIAS, P., GIANNAKOPOULOU, P.P., TSIKOURAS, B., HATZIPANAGIOTOU, K., 2017. An example of isocon analysis on rodingites from the Veria-Naousa ophiolite (north Greece). 1st International Congress on earth sciences in SE Asia, 87-88, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 15-18 November, Abstract Book, 87-88.
 12. ZARONIKOLA, N., DEBAILLE, V., ROGKALA, A., PETROUNIAS, P., TSIKOURAS, B., POMONIS, P., HATZIPANAGIOTOU, K., 2018. Progression of rodingitisation in the Veria-Naousa ophiolitic complex (Greece) seen by non-traditional stable isotopes. Goldschmidt, Boston, Massachusetts (USA), 12-17 August, (εκκρεμεί το Abstract Book).
 13. Konstantinos G. Nikolakopoulos , Paraskevi Lampropoulou, Dimitrios Papoulis,Aikaterini Rogkala, Panagiota P. Giannakopoulou and Petros Petrounias. 2018. Combined Use of Remote Sensing Data, Mineralogical Analyses, Microstructure Studies and Geographic Information System for Geological Mapping of Antiparos Island (Greece)/geosciences.
Image

Πιστοπoιήσεις

ISO 9001:2008

Συνεργάτες

Το γραφείο Geo.Plan αποτελείται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες, με άρτια κατάρτιση στα αντικείμενα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Γεωτεχνικό – Μελετητικό γραφείο

Geo.Plan

Εμπορικό κέντρο Κόλλα, 3ος όροφος, Πάτρα

6979029402 / 6955110659 / 2610008623

geo.plan@outlook.com

© 2018 Geo.Plan All Rights Reserved. Developed By Galaxynet