Υπηρεσίες

Πετρογραφικές Αναλύσεις

Τόσο η ορυκτολογική σύσταση των πετρωμάτων όσο και τα ιστολογικά τους χαρακτηριστικά, επηρεάζουν άμεσα τις φυσικές και μηχανικές τους ιδιότητες έχοντας αντίκτυπο στη συμπεριφορά τους για οποιαδήποτε χρήση.

Το γραφείο Geo.Plan προσφέρει για το λόγο αυτό:
 • Αναγνώριση λιθολογιών
 • Λεπτομερή πετρογραφική ανάλυση
 • Ημιποσοτικό και ποσοτικό ορυκτολογικό προσδιορισμό
 • Μικροφωτογραφίες υψηλής μεγέθυνσης από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
 • Ανίχνευση ινών αμιάντου
Οι πετρογραφικές μελέτες μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

Γεωτεχνικές Μελέτες

Η σωστή διερεύνηση και αξιολόγηση των γεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών συνθηκών αποτελεί το πρώτο βήμα για την επιτυχή ολοκλήρωση των περισσότερων τεχνικών έργων.

Το γραφείο Geo.Plan διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τα ακόλουθα:
 • Διατρήσεις για τεχνικά έργα
 • Έλεγχο επί υφιστάμενων τεχνικών έργων
 • Επίβλεψη εργασιών υπαίθρου
 • Σχεδιασμό έργων αντιστήριξης
 • Μελέτη θεμελιώσεων
 • Ποιοτικός έλεγχος εδάφους
 • Εργαστηριακές δοκιμές φυσικών, μηχανικών και άλλων ιδιοτήτων
 • Core logging

Περιβαλλοντικές Μελέτες

 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων
 • Μελέτες αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών ενέργειας , αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων
 • Μελέτες εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Υπηρεσίες Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων(GIS)

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Γ.Π.Σ.) είναι πληροφοριακά συστήματα που παρέχουν την δυνατότητα συλλογής, διαχείρισης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και οπτικοποίησης, σε ψηφιακό περιβάλλον, των δεδομένων που σχετίζονται με τον χώρο. Το Geo.Plan έχει εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστήματων που περιλαμβάνουν γεωχωρικά δεδομένα, καθώς όλες οι εφαρμογές μας έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν γεωχωρικές πληροφορίες.

Αναλαμβάνουμε:
 • Γεωλογικές χαρτογραφήσεις
 • Την σύνταξη - ψηφιοποίηση γεωλογικών χαρτών
 • Τη δημιουργία ειδικών και βοηθητικών θεματικών χαρτών

Γεωτεχνικό – Μελετητικό γραφείο

Geo.Plan

Εμπορικό κέντρο Κόλλα, 3ος όροφος, Πάτρα

6979029402 / 6955110659 / 2610008623

geo.plan@outlook.com

© 2018 Geo.Plan All Rights Reserved. Developed By Galaxynet